Er du chef?

Vil du noget med organisationen?

Vision

Styrke ledere og arbejdere til mestre forandringsprocesser og mentale skift.

Smartmind AS intentioner
er at bidrage til at manifestere vindermentalitet, i enhver kultur, ved at øge kapaciteten i enhver leder og i enhver arbejder, samt styrke sammenhængskraften og bærekraften i kulturen, fordi det giver konkurrenceevne de bedste vilkår til at skabe succes.

Smartmind AS tilbyder service, som favner forandringsprocesser.

Siden 2. Verdenskrig har velfærden vokset sig ud over vores vildeste fantasi og eventyret fortsætter i retningen af en ny epoke, hvor mekanik og internet viser vejen til flere dimensioner og hvad der er menneskeligt muligt, udover blot at være et menneske. Begrebet innovation er affødt af denne udvikling. De værdier der ligger i begrebet innovation har altid eksisteret, som en bevidstgørelse af det, der er menneskelig muligt, at skabe i form af teknologi, som kan gøre livet lettere at leve.

I kølvandet af udtrykket innovation følger disruption og frustration, men også sejr og glæde. Forventede resultater i digitaliseringsprocesser er afhængig af mentale skift og kulturforandringer, som kræver mod, handlekraft og dedikation af enhver leder og arbejder. Frustrationer gør det let at miste fokus. Det kan få uanede konsekvenser og koste dyrt. Dyre lærepenge skal omgøres til værdifulde erfaringer. En fejl er kun berettiget èn gang. Hvis den sker igen, er det sløseri. Men har vi mod til at fejle, får vi lyst til at vinde igen og få udbetalt lærepenge i konstruktive og kreative løsningsmodeller. Det er en balancegang og kræver styrke.

I implementeringen af ny teknologi og digitaliseringsprocesser kræves der tolerance, tålmodighed og tillid da der skal ændres på vaner og psykologiske mønstre. Modstand må vendes til positivitet, og det er hårdt arbejde. Men hvis det er sjovt, går det lettere. Der er smartmind's service, motivation og inspiration.

Filosofi

Vi tror på en lysende og bedre fremtid. Jo flere vi er til at løfte os ind i fremtiden, jo lettere er det for os alle at bære til tider tunge, langsommelige, træge processer. Men processerne bliver lettere, jo klogere, vi bliver på os selv og hinanden.

Det kræver vindermentalitet og teamfølelse for at skabe en vinderkultur. At kunne favne konstante forandringer i retningen af en sejr viser mod, styrke og intègritet. Smartmind er din inspiration og tryghed i opnåelse af sejr, ved at skabe tillid, teamfølelse og synergieffekt.

At være "SMART i en fart" kræver overblik og en særlig evne til at kunne se ud fra et helhedsperspektiv. Der kræves konstant opmærksomhed for at undgå for mange fejl og sker sammen fejl to gange, er det sløseri.

Har vi mod til at fejle og vælger at få udbetalt ”lærepenge” i konstruktive og kreative løsningsmodeller, får vi lyst til at vinde igen. Det er en balancegang og kræver styrke. Det kræver tillid, tolerance og teamfølelse.

Hvorfor skal der ske kulturforandringer?
Det er let at lade sig forføre og henføre i en epoke, hvor ingen endnu ved og har svært ved forestille sid, hvor ny teknologi bringer os alle hen. Ethvert menneske der er tilknyttet arbejdsmarked, må tage et større ansvar, fordi evolutionens hjul kører hurtigere end nogensinde. Begrebet innovation opfordrer til kontinuerlig vækst og større bevidsthed om energiøkonomi i menneskelige ressourcer, samt frigørelse af kreativitet.

Der skal konstant sås nye frø, så der kan høstes. Det er lang tid siden, vi sad omkring et bål i en stamme på mellem 20-400 mennesker. Stammerne er blevet til byer og om ikke så længe bliver byerne til Smartcities, som naturligt vil samle flere mennesker til sig og blive større. Derfor må vi blive smart i en fart. I en teknologisk, kreativ og umiddelbar eventyrlig virkelighed, hvor digital transformation og kunstig intelligens får større indflydelse på ethvert menneskes liv, kæmper organisationer og virksomheder, sammen med deres arbejdere, for at kunne følge med, når der skal forandres på 150-200 års gamle forretningsmodeller og strategier. Det gælder både den offentlige og private sektor.

Hvordan?

Ledere skal være dristige, men ikke dumdristige Det koster dyrt at være skeptisk og det kan sammenlignes med være dumdristig. Fremtidig succes tilhører dem der er dristige, har et åbent sind, sondrer frygt fra realiteter og bidrager til styrke arbejdsmiljøet. Det tilkommer ikke længere kun de få, at tage det fulde ansvar. Der må løftes i flok Sammenholdet er sammenhængskraften og limen.

Organisationer og virksomheder må se sig som Pionere og kontinuerligt arbejde omkring et kulturelt mentalskifte, der skal bidrage til at styrke det eksisterende arbejdsmiljø og kulturen i sin helhed, som træder med sine spæde skridt, ind i en ukendt og revolutionerende fremtid, som kun venter på, at ledere og arbejdere bliver udviklet i takt med den teknologiske revolution. Dertil kræves der nye former for strategier og bevidstgørelsesprocesser. For hver dag der går, hvor en organisation eller virksomhed ikke har fokus på menneskelig intelligens, jo større chance er der for en fortsat negativ påvirkning på trivsel og bundlinjer.

Hvad?

Alle må lære at favne ændringer Der er et stort potentiale af ubenyttet menneskelig intelligens, som endnu mangler udvikling. Der er masser af muligheder, for at udarbejde nye strategier og finde kreative løsninger, der både øger arbejdskapaciteten hos den enkelte arbejder, samt sikre et større overblik over effektiviteten af samarbejdet på tværs af fagfelter/afdelinger. Udtrykket LEAN er blevet kørt igennem maskineriet og er blevet dagligdag for mange. Det betyder større disciplin og et sundt tiltag, som der kan arbejdes videre med, som en naturlige del af et skifte i kulturen.

Fremtiden bringer budskabet om, at det er ikke alt, man kan tænke sig til. Vejen til det nye og ukendte opstår af kreative processer. Langsigtede strategier er nærmest umulige at overholde, medmindre de er fleksible og sunde. Det handler om at investere tid og penge på at optimerer den eksisterende samlede arbejdskraft, der skal løfte organisationerne og virksomhederne videre frem til at skabe succes.

Hvad skal der til?

Der findes to type ledere. De operationelle og de som endnu ikke ved hvad de skal og bør gøre. De operationelle ledere har dedikeret sig til positionen, stillet sig de store spørgsmål, så de kan blive større. De kan klare kontinuerlige forandringer fordi de har erkendelsen og fakta-orienteringen. De ved at tiden er inde for at tage operationelle og strukturelle indgreb, som kan styrke deres branche, organisation/virksomhed. Det er ikke altid den stærkeste og styggeste, der overleve længere. At være smart og intelligent giver et touch af integritet i enhver situation som styrker rænomeet og kvalitetsbevidstheden.

Hvem?

Ledere er omdrejningspunktet i enhver forandringsproces. Det kræve ret kølige overblik og en unik evne til at få folket med sig til at støtte op omkring disse nødvendige tiltag. Det kræver en masse energi og inspiration, som du kan få mere af igennem samarbejdet med Smartmind AS.

Mona Camilla har en stærk intuition og som futurist ser hun igennem tågerne af frustrationer, og kan give et klart billede af konsekvenser af beslutninger og handlinger. Bag sig har hun et team af gode kollegaer.

Coaching og træning

Styrke den enkelte i samarbejdet omkring at skabe en vinderkultur, samt favne endringsprocesserne, i ethvert led, i teamets udvikling igennem erkendelser, selvindsigt, som styrker modet og lysten til at gennemføre de nødvendige forandringer.

Dialoger og træninger i at bevare overblikket, til trods for store belastninger. Inspiration til at tænke nyt og kreativt. Motivation til gennemslagskraft.

Risk management

Operativ coaching som understøtter sikkerhed og tillid i mentale skift. At sikkerheden er i tip top, er altafgørende for at skabe tryghed, tillid og tolerence. Når opgaven skal løses, er det tilliden og opmærksomheden, der kvalitetssikre udførelse af opgaven. Undervejs kan der ske endringer og der må træffes nye beslutninger. Det er en kunst at kunne bevare roen i kaos. Her kan der hentes ekstra styrke og kraft.

Kursus og daglig opfølgning

Når der opstår konflikter i teams, skal årsagen findes øjeblikkeligt og løses konstruktivt og kreativt. Der skal skabes ro og vinderarenaer, i takt med teamets opgaveløsninger, for at vedholde fokus på vejen til succes. Daglig opfølgning er efterspillet af kurser for at få succes med kulturforandring og igennem et mentalskifte. Forløbet kan afholdes på flere måder, og der kan bruges flere metoder i direkte træning, som opfølgning og optimering i teamet/opgaveløsninger