I bevidstheden om livet vokser vitaliteten

"En stærk og levedygtig kultur skabes indefra hvert enkelt mennesket, der er villig til dyrke værdigheden i sig selv, og dele den med andre. I det menneske styrkes vitaliteten/livskraften."

Det kræver bevidsthed om, hvad vi dyrker i os selv, sammen med andre, og hvordan vi fungere i relationer.

 Klar kommunikation er vital. Derfor bruger jeg udtrykket Intelligent kommunikation som betyder, at bruge alle sine ydre sanser og indre sanser til at veje situationens omfang, skelne og gøre sig i stand til møde eventuelle konflikten med mindst mulig modstand og vælge de rette værktøjer i form af:

  • Dialog, afvæbning og afledning som første mulighed.
  • Vedholdenhed i forhold til en intelligent løsningmodel.
  • Forlade eller opløse konflikter i respekt for alle parter.