I bevidstheden om livet vokser vitaliteten

Ledere vælger naturligt at tage ansvar for liv og vækst!

Som leder har du ansvar for medmennesker i arbejdsmiljøer, og derfor må du tage ansvaret for din egen udvikling som medmenneske. En naturlig leder er autentisk, og er den der tager ansvar naturligt. En naturlig leder har integritet og er handlekraftig, og ved hvad der skal til for få helheden til fungere.

Der kan opstå mange konflikter, hvor "følelser - tanker - handlinger" ikke stemmer overens. Det kan gøre lederen svag og utroværdig, fordi det kan mærkes af omgivelserne. Derfor er det væsentlig at kunne finde balancen i enhver situation og skabe overblik. Ved at have et dagligt samarbejde med din sjæl og ånden, vil dit lederskab vokse helt naturligt.

Jeg tilbyder ledere forløb, hvor der er fokus på få skabt et balanceret og styrket lederskab, ved gå igennem 3 trin og skabe transformationer.

  1.  Analyse og klarsyn af konflikters og blokeringers omfang. Overblik - indkredsning - fokusering - afgrænsning.
  2. Vitaliseret strategi og taktisk planlægning til opgaveløsninger. Storytelling - Workshops - Rollespil - Dialoger - Mental træninger.
  3. Direkte oplevelse af resultat, hvor værktøjer bliver trænet, delt og brugt i dagligdagen. Observation - integration- dialog - evaluering.
W

You are on smartmind.noContact • Last update: 30.04.2017