Smart i fart modellen

Særligt ved Innovation i offentlige organisationer

Fremtidens teknologiske revolution indeholder fokus på urbanisering og globalisering, hvor Smartcities bydes hjertelig velkommen i nær fremtid, som en opløftning af infrastrukturen og mange store projekter skal gennemføres. Det betyder, at de offentlige organisationer skal løse endnu større udfordringer både nu og i fremtiden, for at kunne klare at servicere borgerne i en helt anden virkelighed, end den vi kender til i dag. At skabe en opløftet innovativ og kreativ kultur, som kan bidrage til at løse opgaver og servicere er ikke noget, der skal overvejes, men træffes beslutning om i hujende hast, for det kan ikke være anderledes.

Der gælder særlige vilkår for innovation i offentlige organisationer, hvor demokratisk beslutningstagning og den bureaukratiske organisationsform er et grundvilkår. Skeptikere i denne kontekst overlever ikke længe og vil bremse udviklingen. Der er brug for operationelle tiltag og operationelle ledere.

Den offentlige sektor er presset på økonomien og af borgernes forventninger. Innovation ses af mange heldigvis som løsningen og der har været tiltag i gang igennem flere år. Der er mindre skepsis omkring, hvorvidt en offentlig sektor, der grundlæggende er bureaukratisk organiseret, kan innovere.

Innovation er en proces, igennem hvilken nye ideer, objekter og praktikker skabes og tages i brug. Den Offentlige sektor-innovation er kendetegnet ved, at offentlige organisationer spiller en central rolle. Innovationen sker således indenfor en ramme, hvor der er større krav til de ansatte i forhold til effektivisering og gennemførelse af projekter.

 Selvom offentlig sektor-innovation gennemføres med henblik på at skabe værdi, indebærer den derfor også risici ikke alene i form af spildte ressourcer, men også i form af politisk kritik og skiftende politisk støtte. Den form skal gøre smidigere.

Smartmind's holdning er, at det vigtigste at have fokus på er de menneskelige ressourcer og effektivitet, tidsrøvere og træge beslutningsprocesser. At skabe en innovativ og kreativ kultur som kan tåle kontinuerlige forandringsprocesser og løfte innovative projekter er en selvfølge. Der skal skabes samarbejdsarenaer, hvor tidsrøvere og tværfaglige samarbejde blive effektiviseret.

 (Er ved beskrive et koncept hertil, så der kommer mere)