Min drivkraft - empati

"Medfølelse er gensidighed, vores sind er genvordigt. Skab ro i sind og vind den anden. Så har du sluppet fanden"

"Konflikt kan synes stor indtil årsagen findes, der kan værdigheden atter vindes".

"En konflikt opstår, når der er manglende forståelse af essentielle aspekter. Det er en del af livets kreative proces. Enhver ny viden og indsigt er blevet indledt af konfliktens nærvær"

Min drivkraft er medfølelsen for mine medmennesker og en viljen til transformere blokerede energier til værdifulde mentaliserings processer. Mit ønske er at være med til bidrage til den højeste form for personlig dannelse. At kunne bidrage til skabe miljøer med glæde og overskud er en af mine fornemste opgaver.

Mit mod giver mig styrke til at gøre en skelsættende forskel for dig, og for virksomheders arbejdsmiljøer. Blokeringer opløses og der skabes flow. Dette med visionen om at alt omkring os har indvirkning på os alle som mennesker. Følelsen af samhørighed er væsentligt i relationer mellem mennesker, der skal nå et fælles mål. Det hæver dynamikken og der kan skabes de ventede resultater.

Jeg tror på, at tanker er skabende energier og ord har kraft. Vores tanker, er vores virkelighed og dermed vores relative sandhed. Det vi giver, er det vi får. Når vi er i åndelig, mental, psykisk og fysisk balance, kan vi opnå en højere bevidsthed. Det giver frihed og uafhængighed til at træffe de bedste beslutninger for os selv og andre. Kommunikation har vital betydning i samværet med andre. Jo mere frie vi er i vore tanker, jo mere vitale er vi. Vitalitet er vores livskraft og den der giver styrken til kunne skabe.

En af mine filosofier er, at umiddelbart er der to livsveje vi kan vælge at gå ad. Ligegyldighedens vej og kærlighedens vej. Det lyder simpelt, men det er det ikke altid for uanset hvilken vej du vælger gå ad, vil du altid ende på kærlighedens vej. Det er væsentligt at åbne op for samarbejdet med sjælen og ånden.

På ligegyldighedens vej hersker frygt, angst, misundelse, jalousi, mindreværd, ja alle de følelser, som tærer og tager energi fra os. Frygt er ligesom en magnet, som vi kan blive draget imod, hvis vi ikke er opmærksomme.

På kærlighedens vej hersker respekt, tillid, tolerance, omsorg, ligeværdighed, og alle de følelser, der nærer og giver os energi. Det kan skræmme os. Derfor må vi være modige og skabe forandringer, så vi opnår en højere bevidsthed.

Følelser kan ikke diskuteres, men skal kontrolleres og æres, for de er vore guider og hjælpere tll kunne finde meningen med vores liv.

Mentale tankeformer må kontrolleres, så de ikke skaber kaos i vores liv, men skaber orden og mere af det gode. Det gør os stærkere som mennesker.

Mod giver os mulighed for at ændre vores liv, hvis vi har viljen til det. Viljen er drivkraften.

Jeg ved, hvor fantastisk smukt vores liv er, når det er i balance. Det giver en følelse af indre ro og værdighed.