professionel-personlig-privat.shtml

Vi har tre platforme i os som mennesker, som vi skal have til fungere sammen i samspil, så vi bliver dygtigere til samarbejde med kollegaer og kunne fungere i teams, i vores dagligdag. De kaldes for de 3 P`er.

  1. Den professionelle omhandler position og det store overblik.
  2. Den Personlige omhandler fremtoning og samspil/klarhed.
  3. Den Private indeholder indre dialog med værdierne/detaljer.

For at kunne arbejde bevidst med de 3 P'er må vi åbne for sjælens kvaliteter. For at kunne skabe et sundt arbejdsmiljø med sjæl, må bevidstheden udvides, og der må åbnes op for særlige optimeringsprocesser som giver transformationer. For skabe en korpsånd, må vi åbne for ånden. Det er ganske naturligt. Det er åbenheden og villigheden, der er med til skabelsen af konkurrencekraft, hvor der er mulighed for opnå den forventede vækst. Dertil kræves udvidelse af bevidstheden og udvikling af værdier. Det styrker bæredygtigheden i os alle, hver især, med tanke på samling af enheder til helheder.

 At gå ind i optimeringsprocesser kan skabe konflikter og kaos, så derfor handler det om at bevare roen og overblikket, hvilket skaber et proffesionelt miljø. I det kan der tages de skridt, der er nødvendige for at optimeringen kan blive implementeret. Der kan stilles følgende spørgsmål:

Hvordan vil du opfattes som menneske, når du er i konflikt?

Ro og overblik stimulerer din intuition og gør at du kan bruge dine sanser bedre til vejre situationen og bevare kontrollen. Klar kommunikation er vital.

Ego

Bevidstheden

Optimering handler om:

Intelligent kommunikation

Generobring af viljens kraft.

Respekt for alt levende.

Mental ansvarlighed.

Rummelighed.

 Tillid.